27/03/2018

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ:ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Με το παρόν σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα: 1.Κατόπιν αιτήματος πολλών Δήμων που συμμετέχουν στη δράση: «Παροχή Δωρεάν Ευρυζωνικής Σύνδεσης στους Μονίμους Κατοίκους […]
15/11/2007
web.jpg

Ζωντανή μετάδοση εικόνα της Νάξου

Ο Δήμος Νάξου εγκατέστησε ψηφιακή κάμερα στο Δημαρχείο η οποία μεταδίδει συνεχόμενα  στο διαδίκτυο την εικόνα της  Χώρας  Νάξου. Σκοπός της κάμερας είναι η ψηφιακή ενημέρωση […]
12/12/2007
syzefxis.jpg

Σύνδεση με το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Ο Δήμος Νάξου συνδέθηκε με το Εθνικό Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Οι παροχές του Σύζευξις προς το Δήμο Νάξου είναι: Τηλεφωνία σε όλους τους υπαλλήλους Διαδίκτυο σε όλους […]
30/05/2008
pylh.jpg

Δημοτική Πύλη www.e-naxos.eu

O Δήμος Νάξου μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας υλοποίησε την Δημοτική Πύλη www.e-naxos.eu. Σκοπός της Πύλης είναι η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του πολίτη. Δηλαδή ο […]
07/07/2008
naxos_gr.jpg

Δικτυακός τόπος www.naxos.gr

Ο δικτυακός τόπος www.naxos.gr σχεδιάστηκε για  την τουριστική προβολή της Νάξου. Είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Νάξου και μέσω αυτής μπορείτε να πληροφορηθείτε για θέματα όπως: […]
08/08/2008

2ος Παιδικός Σταθμός

O 2oς Παιδικός σταθμός είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου το οποίο συστάθηκε  το έτος 1998 (Φ.Ε.Κ.: 124/ΤΕΥΧ ΔΕΥΤ./18-2-1998). Σκοπός του Ν.Π. είναι η ημερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση και […]
08/08/2008

Δραστηριότητες

08/08/2008

Μόνιμο

08/08/2008

Εποχιακό

08/08/2008

Μερικής Απασχόλησης

08/08/2008

Αποτελέσματα