19/08/2008

Για πράξεις που έλαβαν χώρα στο εξωτερικό

Δήλωση Γέννησης, Βάπτισης, Γάμου, Θανάτου που έλαβαν χώρα στο εξωτερικό και αφορούν Ελληνες υπήκοους Θεώρηση υπογραφής του ιερέα που υπέγραψε το πιστοποιητικό από την Ιερά Σύνοδο […]
19/08/2008

Δήλωση Θανάτου

Αστυνομική Ταυτότητα του ατόμου που δηλώνει το θάνατο. Το ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου συμπληρωμένο από το νοσηλεύοντα ιατρό και ελλείψη αυτού από ιατροδικαστή.  Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο του […]
19/08/2008

Δήλωση Διαζυγίου

Απόφαση δικαστηρίου. Διαζευκτήριο Ιεράς Μητρόπολης. Πιστοποιητικό τελεσιδικίας. Δικαίωμα δήλωσης του Διαζυγίου έχουν οι δύο σύζυγοι  ή τρίτο πρόσωπο  με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Η προθεσμία δήλωσης είναι 30 ημέρες […]
19/08/2008

Δήλωση Γάμου

Αστυνομικές ταυτότητες του ζεύγους. Για θρησκευτικό γάμο, δήλωση τελέσεως γάμου από την Εκκλησία Για πολιτικό γάμο, δήλωση τελέσεως γάμου από Δήμαρχο Δήλωση προσδιορισμού επωνύμων τέκνων. Ο […]
19/08/2008

Δήλωση Βάπτισης

Η δήλωση τέλεσης βάπτισης του ιερέα. Ταυτότητα του ατόμου που κάνει τη δήλωση. Η δήλωση μπορεί να γίνει από τους γονείς, παππού, γιαγιά ή νονό-ά. Για […]
19/08/2008

Δήλωση Γέννησης

Πιστοποιητικό Ιατρού ή Μαίας. Αστυνομικές ταυτότητες των γονέων, οι οποίοι είναι και οι μόνοι που μπορούν να δηλώσουν τη γέννηση. Ληξιαρχική πράξη Γάμου των γονέων. Για […]
19/08/2008

Έκδοση Πιστοποιητικών Ν.Α.Τ.

Ταυτότητα ή διαβατήριο. Αίτηση στον Δήμο Νάξου.
19/08/2008

Έκδοση Πιστοποιητικών Πλησιέστερων Συγγενών

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/89. Αίτηση στον Δήμο Νάξου. Λόγω ιδιαιτερότητας ζητούνται δικαιολογητικά ανάλογα με την περίπτωση.
19/08/2008

Έκδοση Πιστοποιητικών Οικογενειακής Κατάστασης

Ταυτότητα ή διαβατήριο. Αίτηση στον Δήμο Νάξου.
19/08/2008

Νέα Οικογενειακή Μερίδα

Πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση από το Δήμο ή την Κοινότητα που είστε εγγεγραμμένοι. Για τους έγγαμους να αναγράφονται ληξιαρχικά στοιχεία, εαν όχι τότε […]