10/06/2010

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 14/6/2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου. Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του […]
09/06/2010

Προμήθεια εργαλείων για την υπηρεσία ύδρευσης (Διαγωνισμός 18/06/2010)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ        Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια εργαλείων για την υπηρεσία ύδρευσης Δήμου Νάξου 2010 συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 24.999,85 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 15%, […]
03/06/2010

Προμήθεια Κάδων Απορριμάτων (Διαγωνισμός 09-06-2010)

Ο Δήμαρχος Νάξου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την οικονομικότερη προσφορά, για την προμήθεια «Κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες […]
02/06/2010

Επαναληπτικός διαγωνισμός Χημικά Υλικά (έως 25/6/2010)

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2010 ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ Προκηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια χημικών υλικών 2010 Δήμου Νάξου, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 93.955,00 […]
25/05/2010

Αποκατάσταση καταθλιπτικού αγωγού ΒΙΟΚΑ. Διαδικασία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΙΟ.ΚΑ. ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ» Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 22, παρ. 9, […]
25/05/2010

Πλακοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις δρόμων (Διαγωνισμός 15/6/2010)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Ο Δήμος Νάξου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Πλακοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τ.Δ. Γαλανάδου – Γλινάδου – Χώρας […]
25/05/2010

Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων (Διαγωνισμός 8/6/2010)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Ο Δήμος Νάξου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Νάξου 2010», με προϋπολογισμό 237.000,00 ΕΥΡΩ. Το […]
19/05/2010

Αποτελέσματα ΥΕ Εργατών

Διαβάστε τον Πίνακα κατάταξης και την  βαθμολογία των υποψηφίων  κατηγορίας ΥΕ Εργατών καθαριότητας. Πίνακας Κατάταξης
17/05/2010

Προμήθεια εξοπλισμού H/Y

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Νάξου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο ανάθεσης την οικονομικότερη προσφορά από τεχνικοοικονομική άποψη, έπειτα από αξιολόγηση, […]
14/05/2010

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 19/5/2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου. Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του […]