Οδηγός για τις ηλεκτρονικές πληρωμές

Στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλεται από τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς στον πολίτη, σας ενημερώνουμε ότι μέσω του δικτυακού τόπου www.e-naxos.eu έχετε τη δυνατότητα να ενημερώνεστε για τις βεβαιωμένες οφειλές σας, αλλά και να τις πληρώνετε ηλεκτρονικά χωρίς καμία επιβάρυνση.

Για να έχετε πρόσβαση σ' αυτή την υπηρεσία πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω:

Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για βοήθεια, μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα πληροφορικής του Δήμου στα τηλέφωνα 2285360115-114 ή στο e-mail : support@naxos.gov.gr

Σημείωση: Οι οφειλές εμφανίζονται μετά από 24 ώρες από την στιγμή που εγγράφεστε για πρώτη φορά.