Πολιτική Προστασία

Λήψη μέτρων ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας στην Τ.Κ. Κορώνου για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Θέμα: "Λήψη μέτρων ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας στην Τ.Κ. Κορώνου για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων"

Στο πλαίσιο εφαρμογής της παραπάνω σχετικής και λόγω της υψηλής επικινδυνότητας για εκδήλωση πλημμυρικού φαινομένου στην πληγείσα από πυρκαγιά περιοχή της Κορώνου, ζητούμε οι φορείς που εμπλέκονται σε έργα και δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων από έντονα καιρικά φαινόμενα, για την άμεση και συντονισμένη αντιμετώπιση τυχόν έκτακτης ανάγκης στην περιοχή του οικισμού, να τίθενται σε κατάσταση ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας βάσει του σχεδιασμού τους και για τη χρονική περίοδο που αναμένονται τα φαινόμενα βάσει του Δελτίου πρόβλεψης από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Ειδικότερα παρακαλούνται:

 • Ο Δήμος να θέτει τα διαθέσιμα μέσα και προσωπικό προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν έκτακτες ανάγκες και συνέπειες στην εν λόγω περιοχή.
 • Το Α.Τ. Νάξου για την κατά την κρίση του εξασφάλιση της ετοιμότητας του, με στόχο την άμεση κινητοποίηση για τον έλεγχο της κυκλοφορίας στην περιοχή, την επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων στο Επαρχιακό Δίκτυο, όταν οι συνθήκες το επιβάλουν, όπως και την ενημέρωση του κοινού για την επικρατούσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο.
 • Τα ο Πυρ/κό Κλιμάκιο Νάξου για την κατά την κρίση του εξασφάλιση ετοιμότητας με στόχο την άμεση κινητοποίηση και επέμβαση για την αντιμετώπιση τυχόν συνεπειών στη περιοχή, που αφορούν τη ζωή και την περιουσία πολιτών.
 • Τέλος ο αρμόδιος υπάλληλος του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου να παρακολουθεί την εξέλιξη των φαινομένων, προκειμένου να εξασφαλιστεί άμεση ενημέρωση και κινητοποίηση όλων των φορέων.

Δημιουργία Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: "Δημιουργία Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας"

Σε μια εποχή με συνεχώς αυξανόμενες φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές, η έννοια του εθελοντισμού αποκτά ιδιαίτερη σημασία και αναδεικνύει την ανάγκη για κοινωνική αλληλεγγύη και ανιδιοτελή προσφορά στον τομέα της πολιτικής προστασίας, όπου η άμεση παροχή βοήθειας, κατά την εκδήλωση τέτοιων φαινομένων είναι ιδιαίτερα επιτακτική. Ειδικότερα, μετά τις πυρκαγιές του περασμένου έτους που εκδηλώθηκαν και στη Νάξο, αναδείχθηκε έντονα η αναγκαιότητα συγκρότησης εθελοντικής ομάδας πολιτικής προστασίας και στο Δήμο μας. Η εθελοντική ομάδα, θα οργανωθεί στα πρότυπα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και θα λάβει την απαιτούμενη εκπαίδευση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς. Για αυτό το λόγο με πρωτοβουλία του Δήμου και συμμετοχή της Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου απευθύνουμε κάλεσμα στους πολίτες του Δήμου μας να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, για τη συμμετοχή και ένταξη στην Εθελοντική Ομάδα που θα δραστηριοποιηθεί και στο Δήμο μας. Για το λόγο αυτό σας καλούμε σε ανοιχτή εκδήλωση την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 στις 18:30 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Νάξου)

Επικοινωνία: Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας Δ. Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, Νάξος
Τηλέφωνο : (22853) 60100 - 60128 Φαξ: 2285023570 και
Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Ταχ.Δ/νση : Πλατεία Λαϊκής Κυριαρχίας, 84100, Ερμούπολη, Σύρος
Τηλέφωνο : (22813) 62723
E-mail : dpp@1730.syzefxis.gov.gr
Συνημμένα: Αίτηση ένταξης εθελοντή

Λήψη μέτρων ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας στην Τ.Κ. Κορώνου για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων


Ενημέρωση

Θέμα: "Λήψη μέτρων ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας στην Τ.Κ. Κορώνου για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων"

Στο πλαίσιο εφαρμογής της παραπάνω σχετικής και λόγω της υψηλής επικινδυνότητας για εκδήλωση πλημμυρικού φαινομένου στην πληγείσα από πυρκαγιά περιοχή της Κορώνου, ζητούμε οι φορείς που εμπλέκονται σε έργα και δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων από έντονα καιρικά φαινόμενα, για την άμεση και συντονισμένη αντιμετώπιση τυχόν έκτακτης ανάγκης στην περιοχή του οικισμού, να τίθενται σε κατάσταση ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας βάσει του σχεδιασμού τους και για τη χρονική περίοδο που αναμένονται τα φαινόμενα βάσει του Δελτίου πρόβλεψης από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). Ειδικότερα..παρακαλούνται: - Ο Δήμος να θέτει τα διαθέσιμα μέσα και προσωπικό προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν έκτακτες ανάγκες και συνέπειες στην εν λόγω περιοχή. - Το Α.Τ. Νάξου για την κατά την κρίση του εξασφάλιση της ετοιμότητας του, με στόχο την άμεση κινητοποίηση για τον έλεγχο της κυκλοφορίας στην περιοχή, την επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων στο Επαρχιακό Δίκτυο, όταν οι συνθήκες το επιβάλουν, όπως και την ενημέρωση του κοινού για την επικρατούσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο. - Τα ο Πυρ/κό Κλιμάκιο Νάξου για την κατά την κρίση του εξασφάλιση ετοιμότητας με στόχο την άμεση κινητοποίηση και επέμβαση για την αντιμετώπιση τυχόν συνεπειών στη περιοχή, που αφορούν τη ζωή και την περιουσία πολιτών.………………………………………………. - Τέλος ο αρμόδιος υπάλληλος του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου να παρακολουθεί την εξέλιξη των φαινομένων, προκειμένου να εξασφαλιστεί άμεση ενημέρωση και κινητοποίηση όλων των φορέων.

Αλάτι εκχιονισμού


Ανακοίνωση

Στο Δημοτικό Κατάστημα Δρυμαλίας (Χαλκί), θα διατίθεται από σήμερα το πρωί, αλάτι εκχιονισμού για τους κατοίκους των ορεινών οικισμών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. Η χρήση του προορίζεται για εκχιονισμό εισόδων και προαύλιων χώρων των κατοικιών αλλά και για κοινόχρηστους χώρους όπως: δρόμοι με μεγάλη ανωφέρεια/κατωφέρεια, σκαλοπάτια κλπ. Σκοπός είναι η πρόληψη ατυχημάτων λόγω παγετού και η όσο το δυνατόν ασφαλέστερη μετακίνηση των κατοίκων μέσα στον οικισμό τους. Η διάθεση θα γίνεται στο Δημοτικό Κατάστημα της Δρυμαλίας. Το αλάτι θα δίνεται σε συσκευασία των 25 κιλών. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με τον αντιδ/ρχο κ. Νίκο Σιδερή.

Νάξος 30- 12- 2016
Ο υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας
Ιάκ. Ν. Τσελέντης

Ενημέρωση πληθυσμού


Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (θυελλωδών ανέμων/χιονόπτωσης- παγετού).

Λόγω της επιδείνωσης του καιρού με βροχοπτώσεις, πτώση της θερμοκρασίας και χιονόπτωσης/χιονόστρωσης στα ορεινά και ημιορεινά του Δήμου μας, φαινόμενα που θα συνοδεύονται με θυελλώδεις ανέμους και λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και με παγετό, το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις επόμενες ημέρες, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των παραπάνω καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα:

 • Να ασφαλίζονται αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τον άνεμο, ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιές ή τραυματισμούς (τέντες, γλάστρες κλπ.)
 • Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια αλλά και για αρκετές ώρες μετά την εκδήλωση των έντονων βροχοπτώσεων ή καταιγίδων.
 • Να αποφεύγουν εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά την διάρκεια του φαινομένου.
 • Να ασφαλίζουν παράθυρα και πόρτες του σπιτιού ή του χώρου εργασίας μας.

Σε περίπτωση χιονόπτωσης:

 • οι οδηγοί των οχημάτων να ενημερώνονται για την κατάσταση του οδικού δικτύου, (σε περιοχές όπου έχει δημιουργηθεί παγετός απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την οδήγηση), να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Τροχαίας.
 • Να μετακινούνται, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας προτιμώντας κεντρικούς δρόμους.
 • Να αποφεύγονται γενικά άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια αιχμής των καιρικών φαινομένων (έντονη χιονόπτωση, παγετός)

29-12-2016
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας


Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, συγκροτεί Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας με σκοπό την αρωγή των Δημοσίων Φορέων του Δήμου μας στην αντιμετώπιση των Φυσικών Καταστροφών ( σεισμοί, δασικές πυρκαγιές, έντονα καιρικά φαινόμενα κ.λ.π.) και ιδιαίτερα στους τομείς της Πρόληψης και Αποκατάστασης και γενικά στη διαχείριση των εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από αυτές.

Με τη συμμετοχή του στην Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας ο εθελοντής, συμβάλλει στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των συμπολιτών του, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος που ζει ο ίδιος και η οικογένειά του και γενικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στον τόπο του. Όσοι και όσες συμπολίτες μας επιθυμούν να συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή, μπορούν να επικοινωνήσουν για περισσότερες πληροφορίες, στο τηλέφωνο του Γραφ. Πολιτικής Προστασίας, 22850 26260 ή στο 6937 041 347.

Ο Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας
Δήμου Νάξου & Μ. Κυκλάδων
Ιάκωβος Ν. Τσελέντης

Σύγκλιση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου


Πολιτικής Προστασιας.

Στις 22/11/2016 και ώρα 11:00 έγινε σύγκλιση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας με θέμα τα προληπτικά μέτρα για τα πλημμυρικά φαινόμενα, το συντονισμό των φορέων και υπηρεσιών και συζητήθηκαν επίσης μέτρα ενίσχυσης αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών που εκδηλώνονται μετά την λήξη της αντιπυρικής περιόδου.

Ο Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας
Ιάκωβος Τσελέντης