Το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών ενημερώνει τους


Καταναλωτές για το τραπέζι της Καθαρής Δευτέρας, αλλά και τα
τρόφιμα που καταναλώνουμε όλη τη Σαρακοστή.