13/10/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 21Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Νάξος 13/10/2017 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                  […]
05/10/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 20Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Νάξος 05/10/2017 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                          […]
26/09/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Νάξος 26/09/2017 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ     […]
15/09/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 19Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Νάξος 15/09/2017 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                     […]
19/05/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 9ης/2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Αρ.Πρωτ.: οικ. 368 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού               Προς: Μέλη του Δ.Σ. Αθλητισμού Περιβάλλοντος Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Γραφείο […]
08/05/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 8ης/2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Νάξος 08/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                              Αρ.Πρωτ.: οικ. 335 Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος                    Προς: Μέλη του Δ.Σ. […]
04/05/2017

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για ηλεκτρολογικές εργασίες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Νάξος 04/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού                             Αρ.Πρωτ.: οικ. 319 Αθλητισμού Περιβάλλοντος                              Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο […]
02/05/2017

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για προμήθεια γραφικής ύλης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Νάξος 02/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού                               […]
28/04/2017

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για προμήθεια διαφημιστικού υλικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Νάξος 28/04/2017 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                Αρ.Πρωτ.: οικ. 308 Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος                  Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο […]
27/04/2017

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για υπηρεσίες φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Νάξος 27/04/2017 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού                  Αρ.Πρωτ.: οικ. 295 Αθλητισμού Περιβάλλοντος                   Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάξου και […]