05/01/2010

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 8/1/2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΣΕ  ΕΚΤΑΚΤΗ- ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ. ΠΡΟΣ: Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους και Παρέδρους Δημοτικών   Διαμερισμάτων Δήμου Νάξου. Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση […]
29/12/2009
182.jpg

Προώθηση της ευρυζωνικότητας

Στα πλαίσια του έργου  «Προώθηση ευρυζωνικότητας στο Δήμο Νάξου» πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές ημερίδες σε μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και σε ειδικούς φορείς του ιδιωτικού […]
17/12/2009

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου. Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του […]
16/12/2009

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου. Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του […]
16/12/2009

Ρύθμιση Οφειλών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πληροφορούμε τους ενδιαφερόμενους ότι γίνεται ρύθμιση των οφειλών προς το Δήμο Νάξου, από δημοτικά τέλη μέχρι 30/06/2010 χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις και σε 12 μηνιαίες […]
15/12/2009

Μήνυμα Δημάρχου

Αγαπητές συμπολίτισσες και αγαπητοί συμπολίτες, Αγαπητά παιδιά, Η γέννηση του Θεανθρώπου ας αγγίξει και φέτος με μηνύματα δύναμης, ελπίδας και αγάπης όλον τον κόσμο. Στη δύσκολη […]
14/12/2009

Κατάθεση Προσφοράς 2ου Π.Σταθμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Διοικητικό Συμβούλιο του 2ου Π.Σ καλεί  τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ειδών διατροφής και καθαριότητας όπως καταθέσουν προσφορές με ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό στην κατώτερη […]
14/12/2009

Κατάθεση Προσφοράς 1ου Π.Σταθμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Διοικητικό Συμβούλιο του 1ου Π.Σ καλεί  τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ειδών διατροφής και καθαριότητας όπως καταθέσουν προσφορές με ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό στην κατώτερη […]
12/12/2009
gis.jpg

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Νάξου εγκατάσταθηκαν εφαρμογές ανάπτυξης Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Μέσω των Γεωγραφικών Συστημάτων επιτυγχάνεται η  διαχείριση και απεικόνιση  μελετών που σχετίζονται με τεχνικά […]
04/12/2009

Προμήθεια φωτιστικών

Δήμος Νάξου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνης με τον ΦΠΑ,  ενενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα εννέα (99.779) Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική […]