03/08/2012

Αναδειξη Επιτροπής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011. 2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής […]
12/07/2012

Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Ενημερώνουμε τους κατοίκους και παραθεριστές του Δήμου μας, ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην επάρκεια του νερού. Για το λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητο να είμαστε […]
29/06/2012

Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011. 2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής […]
21/06/2012

Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στα πλαίσια της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 20124/08-06-2012 (ΦΕΚ 1828/08-06-2012 Τεύχος Β΄) των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε […]
11/06/2012

Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού έργων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση     : Χώρα Νάξου Ταχ. Κώδικας  : 84300 Τηλέφωνο      : 2285360100 FAX                : […]
11/06/2012

Xορήγηση αδειών χρήσης νερού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι βάσει της  υπ.αριθ.22844/4656/24/5/2012 ανακοίνωσης της Διεύθυνσης Υδάτων Νοτίου Αιγαίου οι πλήρεις φάκελοι αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών χρήσης νερού από […]
08/06/2012

Πίνακας Εκλογικών Τμημάτων

Πίνακας Εκλογικών Τμημάτων Εθνικών εκλογών 17/06/2012
31/05/2012

Δικαίωμα χρήσης νερού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Όσοι  εκ των καλλιεργητών, έχουν δικαίωμα χρήσης νερού από ποτάμια (δέματα), πηγές ή άλλα δημοτικά ή δημόσια νερά  σε όλες τις Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες […]
28/05/2012

Επιτροπή Διαβούλευσης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Καλείστε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στις 5 Ιουνίου […]
25/05/2012

Aνάδειξη μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011. 2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής […]