23/08/2017

Πρόσκληση Συμμετοχής σε Συνέδριο

Η Νάξος Δια Μέσου Των Αιώνων
23/08/2017

Πρόσκληση Συνεδρίου

Η Νάξος Δια Μέσου Των Αιώνων
22/08/2017

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010) Καλείστε στην με α/α […]
18/08/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 18/08/2017 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 16947 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ […]
17/08/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 […]
11/08/2017

Έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Για έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου Καλείστε στην με α/α 16η έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση […]
10/08/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Νάξος, 10/08/2017 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                       Αρ. πρωτ.: 16440 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ […]
08/08/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 […]
04/08/2017

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 08/08/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου Καλείστε στην με α/α 15η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει […]
04/08/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 9/8/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                             Νάξος, 04/08/2017 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                           Αρ. Πρωτ: 16022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ […]