15/01/2013

Διαβούλευση Επιχειρησιακού Προγράμματος

Ο Δήμος  θέτει σε δημόσια Διαβούλευση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 2013-2014 Στο πλαίσιο του οράματος του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και […]
01/10/2012

Κανονισμός παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστων χώρων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Καλείστε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων την 9η Οκτωβρίου […]
14/05/2012

Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ Η παρούσα μελέτη έχει στόχο την επικαιροποίηση των υφιστάμενων συνθηκών κυκλοφορίας στη Χώρα της Νάξου, οι οποίες […]
04/11/2011

Πληροφοριακό Σύστημα (4/10/2011-21/10/2011)

Τίτλος: Δημόσια Διαβούλευση για το έργο με τίτλο: «Πληροφοριακό Σύστημα Τουριστικής Προβολής και Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Νάξου και Μικρών Νήσων»  Σύντομη αναφορά στο αντικείμενο -στόχο της […]
26/09/2011

Ευφυείς Μεταφορές (27/9/2011 – 11/10/2011)

Τίτλος: Δημόσια Διαβούλευση για το έργο με τίτλο: «Δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος ευφυών μεταφορών με τηλεματικές υπηρεσίες  πληροφόρησης επιβατών »  Σύντομη αναφορά στο αντικείμενο -στόχο της προκήρυξης/ […]
20/09/2011

Σχέδιο OEY Δήμου

O Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων θέτει σε διαβούλευση το  σχέδιο Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Διευκρινήσεις, απόψεις, σχόλια σχετικά με τη διαβούλευση […]
27/05/2011

Σχέδιο Κανονισμού Σφαγείων

Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νέου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Σφαγείων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στη θέση «Ξηρόκαμπος» […]
04/05/2011

Τεχνικό Πρόγραμμα οικονομικού έτους 2011

O Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Τεχνικό Πρόγραμμα Οικονομικού Έτους 2011 Διαβάστε το Τεχνικό Πρόγραμμα . Τα σχόλια και παρατηρήσεις θα […]
21/03/2011

Σχέδιο κανονισμού λειτουργίας του νέου Κοιμητηρίου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ανακοινώνει  ότι Τίθεται σε διαβούλευση το σχέδιο κανονισμού λειτουργίας του νέου Κοιμητηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν […]
02/12/2010

Γενικό Πολεοδομικό σχέδιο Πόλης

Ο Δήμος Νάξου θέτει σε δημόσια διαβούλευση το επικαιροποιημένο Β στάδιο (υποστάδιοΒ1) της μελέτης  Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) και Σχέδιο Οικιστικής Ανάπτυξης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου […]