15/12/2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΧΡΩΜΑΤΑ) ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15 / 12 /2017 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 18142 ΔΗΜΟΣ NAΞΟΥ & MΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα: Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και […]
14/12/2017

Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης έργου

Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, άρθρο 221, παρ.10. Σχετικό έργο:   «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» Με το παρόν δημοσιοποιούνται […]
14/12/2017

Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης έργων

Νάξος  14/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 27972 Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, άρθρο 221, παρ.10. Σχετικό έργα:   1.«Εργασίες διάστρωσης βιομηχανικού δαπέδου στον προαύλιο […]
13/12/2017

Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης έργου

Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, άρθρο 221, παρ.10. Σχετικό έργο:  1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Τ.Κ ΑΠΕΡΑΘΟΥ» 2.ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΕΙΟΥ […]
11/12/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ημερομηνία: 11/12/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. οικ 27560 Τμήμα  Κτιριακών έργων , Κοινοχρήστων χώρων & Οδοποιίας […]
11/12/2017

Πρόσκληση για υποβολή κλειστής προσφοράς για την ετήσια ασφάλιση  των οχημάτων, μηχανημάτων και μοτοσυκλετών του Δήμου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Για την υποβολή κλειστής προσφοράς για την ετήσια ασφάλιση  των οχημάτων, μηχανημάτων και μοτοσυκλετών του Δήμου Νάξου […]
07/12/2017

Προμήθεια ανταλλακτικών εξοπλισμού Η/Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  […]
06/12/2017

Γεωτεχνική και Στατική Μελέτη τοιχίου αντιστήριξης οδού Δανακού – Λιγαρίδια

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ με Συνοπτικό Διαγωνισμό (άρθρο 117 του Ν. 4412/2016) Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει συνοπτικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης […]
04/12/2017

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

ΤΟ ΝΟΠΠΑΠΠΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ( Συνοπτικό)Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ […]
27/11/2017

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: […]