31/12/2018

Προμήθεια ειδών για την ανακύκλωση βιοαποβλήτων, στα πλαίσια του έργου ΒΙΟΜΑ του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Προκηρύσσει Ανοικτό κάτω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές για την […]
31/12/2018

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΔΗΜΟΥΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου Ταχ. Κώδικας: 84300 Πληροφ.: Τριανταφύλλου […]
31/12/2018

Παροχή υπηρεσιών για την πράξη ΒΙΟΜΑ- Αποκεντρωμένη διαχείριση των βιοαποβλήτων και Αξιοποίησή τους με χρήση εναλλακτικών και καινοτόμων συστημάτων επεξεργασίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών για την πράξη ΒΙΟΜΑ- Αποκεντρωμένη διαχείριση των βιοαποβλήτων και Αξιοποίησή […]
27/12/2018

ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΛΗΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΤΗ ΝΑΞΟ

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει συνοπτικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΛΗΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΤΗ […]
27/12/2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 Συνημμένα αρχεία
21/12/2018

Ειδών Τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια «Ειδών Τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Νάξου και Μικρών […]
20/12/2018

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

Πρόσκληση υποβολής προσφορών. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ 07/03/2019 ΕΩΣ 07/03/2020) Συνημμένα Έγγραφα
19/12/2018

Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης έργου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα κτιριακών έργων, κοινόχρηστων χώρων & οδοποιίας Ταχ. Δ/νση:            Χώρα Νάξου Ταχ. Κωδ.:               84300 […]
17/12/2018

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΓΓΑΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1. Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΓΓΑΡΩΝ» […]
14/12/2018

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  ΟΔΩΝ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:       Χώρα Νάξου Ταχ. Κωδ.:        84300 Πληροφορίες : Γ.ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ Τηλ.:                   2285360153 […]