29/12/2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων  προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (πρ/σμου : 8.965,20 € με ΦΠΑ). […]
22/12/2017

Τσιμεντοστρώσεις εντός οικισμών Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Νάξου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή […]
22/12/2017

ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                              Νάξος, 20/12/2017 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                              Αρ. πρωτ. 28549 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ […]
22/12/2017

Εργασία διάστρωσης βιομηχανικού δαπέδου στον προαύλιο χώρο Δημοτικού Σχολείου Τσικαλαριού Τ.Κ. Χαλκείου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Εργασία διάστρωσης βιομηχανικού δαπέδου στον προαύλιο χώρο Δημοτικού […]
22/12/2017

Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης έργου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα: κτιριακών Έργων, κοινοχρήστων χώρων & οδοποιίας Ταχ. Δ/νση:      Χώρα Νάξου Ταχ. Κωδ.:       84300 […]
22/12/2017

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1. Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ […]
22/12/2017

Yπηρεσίες ταχυμεταφορών Νοππαπππα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Νάξος, 21/12/2017 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                 Αρ. Πρ.: 1545 Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο Δήμου Νάξου και Μικρών […]
22/12/2017

Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Νάξος, 21 Δεκεμβρίου 2017 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                Αριθ. Πρωτ.: 28756 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πληρ.: Αγγελή Παναγιώτα Ταχ.Δ/νση : Χώρα […]
22/12/2017

Ανακαίνιση Δημοτικών WC Χώρας Νάξου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ανακαίνιση Δημοτικών WC Χώρας Νάξου» (CPV :45211100-0), με […]
22/12/2017

Προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού

Ο Δήμαρχος Νάξου & ΜΚ, έχοντας υπόψη την υπ’αριθμ.  380/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό   διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού […]