22/12/2017

Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης έργου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα: κτιριακών Έργων, κοινοχρήστων χώρων & οδοποιίας Ταχ. Δ/νση:      Χώρα Νάξου Ταχ. Κωδ.:       84300 […]
22/12/2017

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1. Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ […]
22/12/2017

Yπηρεσίες ταχυμεταφορών Νοππαπππα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Νάξος, 21/12/2017 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                 Αρ. Πρ.: 1545 Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο Δήμου Νάξου και Μικρών […]
22/12/2017

Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Νάξος, 21 Δεκεμβρίου 2017 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                Αριθ. Πρωτ.: 28756 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πληρ.: Αγγελή Παναγιώτα Ταχ.Δ/νση : Χώρα […]
22/12/2017

Ανακαίνιση Δημοτικών WC Χώρας Νάξου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ανακαίνιση Δημοτικών WC Χώρας Νάξου» (CPV :45211100-0), με […]
22/12/2017

Προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού

Ο Δήμαρχος Νάξου & ΜΚ, έχοντας υπόψη την υπ’αριθμ.  380/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό   διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού […]
22/12/2017

Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Απεράθου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Απεράθου» (CPV 45421100-5), με προϋπολογισμό […]
22/12/2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  […]
21/12/2017

Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  […]
20/12/2017

Προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού 6Τ με γερανό και αρπάγη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                          Νάξος: 19/12/2017 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΚ                                                       Αριθ. Πρωτ. :28411 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ.ΟΙΚΟΝ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού 6Τ με […]