22/12/2017

Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Απεράθου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Απεράθου» (CPV 45421100-5), με προϋπολογισμό […]
22/12/2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  […]
21/12/2017

Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  […]
20/12/2017

Προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού 6Τ με γερανό και αρπάγη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                          Νάξος: 19/12/2017 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΚ                                                       Αριθ. Πρωτ. :28411 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ.ΟΙΚΟΝ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού 6Τ με […]
20/12/2017

Διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων οικισμών Τ.Κ. Απεράθου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων οικισμών Τ.Κ. Απεράθου» (CPV 45431000-7), […]
20/12/2017

Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Ανδρονίκειου Τ.Κ. Δαμαριώνα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Ανδρονίκειου Τ.Κ. Δαμαριώνα» (CPV 45212300-9), […]
20/12/2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΕΛΕΤΩΝ (ΚΥΛΙΚΕΙΟ ) & ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΝΑΞΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΕΛΕΤΩΝ (ΚΥΛΙΚΕΙΟ ) & ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΝΑΞΟΥ    
20/12/2017

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προτίθεται να προκηρύξει ανοιχτό διαγωνισμό για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης μελέτης

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προτίθεται να προκηρύξει ανοιχτό διαγωνισμό για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης μελέτης κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης είναι […]
19/12/2017

Προμήθεια και τοποθέτηση τμήματος της περίφραξης του γηπέδου ποδοσφαίρου Γιάγκος Γρατσίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Νάξος 19/12/2017 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                […]
19/12/2017

Προμήθεια και αντικατάσταση των παλαιών εξωτερικών κουφωμάτων στο κτίριο Θεατρικού Μουσείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Νάξος 19/12/2017 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ              […]