10/11/2017

Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης έργου

ΘΕΜΑ:       Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, άρθρο 221, παρ.10. Σχετικό έργο:   «ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ (Παραγωγής Πόσιμου Νερού 300 m3/ημέρα)» Με το παρόν […]
07/11/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ημερομηνία: 06/11/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. οικ 24223 Τμήμα  Κτιριακών έργων , Κοινοχρήστων χώρων & Οδοποιίας […]
06/11/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ημερομηνία: 06/11/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. οικ 24223 Τμήμα Κτιριακών έργων , Κοινοχρήστων χώρων & Οδοποιίας […]
03/11/2017

Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου και ΜΚ ,έτους 2018

Ο Δήμαρχος Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Διακηρύττει Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης […]
03/11/2017

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας και υδροδότησης λόγω εκτέλεσης εργασιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ : Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας και υδροδότησης λόγω εκτέλεσης εργασιών του έργου : «Αποκατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Ορκού» Σας ενημερώνουμε ότι, τις προσεχείς […]
02/11/2017

Mίσθωση χώρου φύλαξης  αδέσποτων ζώων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Νάξος, 2/11/2017 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. Πρωτ.: 23973 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ […]
01/11/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ημερομηνία: 1/11/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. οικ 23892 Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο Δήμου Νάξου Ταχ. Κώδικας :   […]
01/11/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ημερομηνία: 1/11/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. οικ 23907 Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο Δήμου Νάξου Ταχ. Κώδικας :   […]
01/11/2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (4) ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE + 2014 – PAVE the WAySTE

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (4) ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE + 2014 – PAVE the WAySTE» Ο Δήμαρχος Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Διακηρύττει Ηλεκτρονικό διαγωνισμό […]
01/11/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ημερομηνία: 1/11/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. οικ 23869 Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο Δήμου Νάξου Ταχ. Κώδικας :   […]