02/07/2010

Επαναληπτικός διαγωνισμός υλικών ηλεκτροφωτισμού (διαγωνισμός 09/07/2010)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ        Προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δήμου Νάξου 2010 συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 32.966,34 € συμπεριλαμβανομένου […]
24/06/2010

Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων (διαγωνισμός 8/7/2010)

Ο Δήμαρχος Νάξου Προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) επί του δημοπρατούμενου ποσού για την […]
23/06/2010

Επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εργαλείων ύδρευσης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ    Προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια εργαλείων για την υπηρεσία ύδρευσης Δήμου Νάξου 2010 συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 24.999,85 € συμπεριλαμβανομένου του […]
23/06/2010

Συντήρηση – αποκατάσταση βλαβών δικτύων ύδρευσης

Περίληψη διακήρυξης Ο Δήμαρχος Νάξου Προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) επί του δημοπρατούμενου ποσού […]
23/06/2010

Κατάθεση προσφοράς για την διατροφή αθλητών

O Δήμος Νάξου σχετικά για τις ανάγκες διατροφής των αθλητών, του MASTER 2010 beach volley που θα διεξαχθεί στην παραλία του Αγίου Γεωργίου από 25-27 Ιουνίου σας καλεί […]
23/06/2010

Κατάθεση προσφοράς για την φιλοξενία αθλητών

O Δήμος Νάξου σχετικά με τις ανάγκες φιλοξενίας , του MASTER 2010 beach volley που θα διεξαχθεί στην παραλία του Αγίου Γεωργίου από 25-27 Ιουνίου σας καλεί να […]
09/06/2010

Προμήθεια εργαλείων για την υπηρεσία ύδρευσης (Διαγωνισμός 18/06/2010)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ        Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια εργαλείων για την υπηρεσία ύδρευσης Δήμου Νάξου 2010 συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 24.999,85 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 15%, […]
03/06/2010

Προμήθεια Κάδων Απορριμάτων (Διαγωνισμός 09-06-2010)

Ο Δήμαρχος Νάξου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την οικονομικότερη προσφορά, για την προμήθεια «Κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες […]
02/06/2010

Επαναληπτικός διαγωνισμός Χημικά Υλικά (έως 25/6/2010)

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2010 ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ Προκηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια χημικών υλικών 2010 Δήμου Νάξου, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 93.955,00 […]
25/05/2010

Πλακοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις δρόμων (Διαγωνισμός 15/6/2010)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Ο Δήμος Νάξου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Πλακοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τ.Δ. Γαλανάδου – Γλινάδου – Χώρας […]