03/06/2010

Προμήθεια Κάδων Απορριμάτων (Διαγωνισμός 09-06-2010)

Ο Δήμαρχος Νάξου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την οικονομικότερη προσφορά, για την προμήθεια «Κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες […]
02/06/2010

Επαναληπτικός διαγωνισμός Χημικά Υλικά (έως 25/6/2010)

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2010 ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ Προκηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια χημικών υλικών 2010 Δήμου Νάξου, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 93.955,00 […]
25/05/2010

Πλακοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις δρόμων (Διαγωνισμός 15/6/2010)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Ο Δήμος Νάξου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Πλακοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τ.Δ. Γαλανάδου – Γλινάδου – Χώρας […]
25/05/2010

Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων (Διαγωνισμός 8/6/2010)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Ο Δήμος Νάξου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Νάξου 2010», με προϋπολογισμό 237.000,00 ΕΥΡΩ. Το […]
17/05/2010

Προμήθεια εξοπλισμού H/Y

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Νάξου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο ανάθεσης την οικονομικότερη προσφορά από τεχνικοοικονομική άποψη, έπειτα από αξιολόγηση, […]
28/04/2010

Εργαστηριακές αναλύσεις νερού (διαγωνισμός 12/5/2010)

Ο Δήμος Νάξου, Ν. Κυκλάδων Προκηρύσσει δημόσιο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και αξιολόγηση, με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) του συνολικού προϋπολογισμού της […]
27/04/2010

Αποκατάσταση χ.α.δ.α. στη ΘΕΣΗ ΜΟΘΩΝΙ (Διαγωνισμός 11/5/2010)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ O Δήμος Νάξου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης  κατά […]
21/04/2010

Αποκατάσταση καταθλιπτικού αγωγού ΒΙΟΚΑ (Διαγωνισμός 4/5/2010)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Ο Δήμος Νάξου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου Αποκατάσταση καταθλιπτικού αγωγού διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων ΒΙΟ.ΚΑ. Δήμου Νάξου, με […]
21/04/2010

Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών (έως 30/04/2010)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ 2010 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ        Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια […]
20/04/2010

Χημικά Υλικά (έως 13/5/2010)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2010 ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ        Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια χημικών υλικών 2010 Δήμου Νάξου, […]