07/05/2009

Πρόσκληση για την αγορά οικοπέδου ανέγερσης κτιρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την αγορά ενός οικοπέδου για δημοτική χρήση   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ Λαμβάνοντας υπ' όψιν: Την 22/2009 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου Τα […]
23/04/2009

Πρόσκληση για την αγορά ενός οικοπέδου για δημοτική χρήση

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ Λαμβάνοντας υπ' όψιν: Την 22/2009 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου Τα άρθρα 186 και 191 του Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114 Α/ 08-06-2006 […]
23/04/2009

Προμήθεια παραγωγής και αναμετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων

Διαβάστε την Προκήρυξη