29/05/2009

Προμήθεια συστήματος Η/Μ εξοπλισμού ΒΙΟ.ΚΑ

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Η/Μ εξοπλισμού δεξαμενής καθίζησης ΒΙΟ.ΚΑ με ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ, προϋπολογισμού 74.970,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. […]
15/05/2009

Προμήθεια δικτύων ηλεκτροφωτισμού

Τίτλος: Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δήμου Νάξου 2009 Καταληκτική Ημερομηνία Διαγωνισμού: 20/05/2009 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 Για να κατεβάσετε την προκήρυξη […]
07/05/2009

Πρόσκληση για την αγορά οικοπέδου ανέγερσης κτιρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την αγορά ενός οικοπέδου για δημοτική χρήση   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ Λαμβάνοντας υπ' όψιν: Την 22/2009 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου Τα […]
23/04/2009

Πρόσκληση για την αγορά ενός οικοπέδου για δημοτική χρήση

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ Λαμβάνοντας υπ' όψιν: Την 22/2009 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου Τα άρθρα 186 και 191 του Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114 Α/ 08-06-2006 […]
23/04/2009

Προμήθεια παραγωγής και αναμετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων

Διαβάστε την Προκήρυξη