23/07/2009

Προμήθεια μηχανήματος τύπου JCB με σφυρί

Η παρούσα αφορά την προμήθεια ενός (1) μηχανήματος τεχνικών έργων, τύπου ελαστικοφόρου φορτωτή κατάλληλου για κίνηση σε ασφαλτοστρωμένους και χωματόδρομους καλής βατότητας, με τηλεσκοπικό οπισθο-εκσκαφέα εκσκαφής […]
23/07/2009

Κατασκευή Πεζοδρομίου και Ηλεκτροφωτισμού Καστρακίου

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ Τ. Δ. ΣΑΓΚΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ Αρ. Διακήρυξης 218/21-7-2009 Ο Δήμος Νάξου. διενεργεί ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ Διαγωνισμό, με το σύστημα δημοπρασίας […]
20/07/2009

Προμήθεια εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών παροχής υπηρεσιών «Σύζευξις»

Ο Δήμος Νάξου  προκηρύσσει πρόχειρο  διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνης δέκα έξη χιλιάδων διακοσίων τεσσάρων ευρώ και είκοσι λειπτών( 16.204,20 €)  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική […]
14/07/2009

Προμήθεια τερματικών χειρός (PDA)

Ο Δήμος Νάξου  προκηρύσσει πρόχειρο  διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνηςείκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ   (24.600 ευρώ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με αντικείμενο: Προμήθεια […]
14/07/2009

Συστήματα πληροφορικής για τη διαχείριση έργων και μελετών

Τίτλος: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πληροφορικής για τη διαχείριση έργων και μελετών της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Νάξου Ο Δήμος Νάξου  προκηρύσσει πρόχειρο  διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνης είκοσι […]
09/07/2009

Κατασκευή, διαμόρφωση πλατείας οικισμού Αγίων Αποστόλων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Ο Δήμος Νάξου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή και διαμόρφωση πλατείας οικισμού Αγίων Αποστόλων Τ.Δ. Μελάνων Δήμου […]
23/06/2009

Προμήθεια Υλικών Ύδρευσης Αποχέτευσης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ        Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης Δήμου Νάξου 2009 συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 44.861,55 […]
10/06/2009

Προμήθεια στούντιο Τηλε-διάσκεψης

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΤΗΛΕ-ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ Σας καλούμε να καταθέσετε κλειστή οικονομική […]
29/05/2009

Προμήθεια συστήματος Η/Μ εξοπλισμού ΒΙΟ.ΚΑ

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Η/Μ εξοπλισμού δεξαμενής καθίζησης ΒΙΟ.ΚΑ με ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ, προϋπολογισμού 74.970,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. […]
15/05/2009

Προμήθεια δικτύων ηλεκτροφωτισμού

Τίτλος: Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δήμου Νάξου 2009 Καταληκτική Ημερομηνία Διαγωνισμού: 20/05/2009 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 Για να κατεβάσετε την προκήρυξη […]