27/07/2012

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου

Ο Δήμαρχος ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, που εδρεύει στη Χώρα […]
02/07/2012

Σύμβαση μίσθωσης έργου για το ΚΕΠ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                 Νάξος, 3/2/2012 Αριθμ. Πρωτ.:1672 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ  1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Για το […]
04/01/2012

Σύμβαση εργασίας δύο (2) ατόμων

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α) ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ  ΚΑΙ  ΜΙΚΡΩΝ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ              Νάξος, 6-12-2011                           Αριθ. Πρωτ.:170 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ […]
25/11/2011

Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Νάξος 22/11/2011 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ με αρ.πρωτ 163 /2011 […]
15/07/2011

Αποτελέσματα ΣΟΧ 1/2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ ΣΟΧ 1/2011 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ : 1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 2) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 3) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ […]
06/07/2011

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

  Νάξος  30/6/2011  ΑΠΟΦΑΣΗ   αρ. 481 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Έχοντας υπόψη: την αρ. 118/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Λήψη απόφασης για […]
27/06/2011

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ανακοινώνει  την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  είκοσι τριών (23) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή […]
30/03/2011

Αποτελέσματα διαγωνισμού ΚΕΠ Σχοινούσας

Στις παρακάτω συνδέσεις μπορείτε να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού: "Απασχόληση προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου χρονικής διάρκειας μέχρι 6 μήνες"  ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ […]
09/03/2011

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 1 ατόμου

O Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κωδικός ΚΕΠ: 0067), […]
21/09/2010

Ανακοίνωση 2ου Παιδικού Σταθμού 20/9/2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠ. 240/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ   ΤΟΥ 2ΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού   δικαίου ορισμένου χρόνου Ο Πρόεδρος του […]