12/08/2013

Αποτελέσματα ΣΟΧ 1/2013

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ:101  ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ:102 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ:103 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ:104 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ:105 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ:106 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ:107 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ:108 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ:109
28/06/2013

Kάλυψη εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος ,08 / 05/ 2013 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθμ. πρωτ. 5677 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Υπ' αριθμ ΣΟΧ 1/2013 Για την κάλυψη […]
26/03/2013

Γνωστοποίηση

              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Νάξος, 26-03-2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ        ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ              Αρ. πρωτ.       3523 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Έχοντας […]
27/07/2012

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου

Ο Δήμαρχος ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, που εδρεύει στη Χώρα […]
02/07/2012

Σύμβαση μίσθωσης έργου για το ΚΕΠ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                 Νάξος, 3/2/2012 Αριθμ. Πρωτ.:1672 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ  1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Για το […]
04/01/2012

Σύμβαση εργασίας δύο (2) ατόμων

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α) ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ  ΚΑΙ  ΜΙΚΡΩΝ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ              Νάξος, 6-12-2011                           Αριθ. Πρωτ.:170 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ […]
25/11/2011

Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Νάξος 22/11/2011 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ με αρ.πρωτ 163 /2011 […]
15/07/2011

Αποτελέσματα ΣΟΧ 1/2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ ΣΟΧ 1/2011 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ : 1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 2) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 3) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ […]
06/07/2011

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

  Νάξος  30/6/2011  ΑΠΟΦΑΣΗ   αρ. 481 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Έχοντας υπόψη: την αρ. 118/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Λήψη απόφασης για […]
27/06/2011

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ανακοινώνει  την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  είκοσι τριών (23) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή […]