14/07/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

12/07/2017

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μικροφωνικής υποστήριξης.

12/07/2017

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ευρυζωνικών ζεύξεων

10/07/2017

Προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλου Η/Μ εξοπλισμού

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΑ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ ΚΑΤΑ 100 m3/ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ
10/07/2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Δ. Κ. ΝΑΞΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81) 2) τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα […]
06/07/2017

Αντικατάσταση – επέκταση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης Τ.Κ. Δ.Ε. Νάξου

Με το παρόν δημοσιοποιούνται τα στοιχεία του θέματος πριν την διενέργεια κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού του έργου. Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προτίθεται […]
09/06/2017

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΞΟΥ

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΞΟΥ»(CPV:45214220-8) με συνολικό προϋπολογισμό 123.496,00 € […]
24/04/2017

Εκμίσθωση και εκμετάλλευση κυλικείου

Ανοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση του κυλικείου του σχολικού συγκροτήματος 1ου και 2ου Γυμνασίου.
24/04/2017

Προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για την ακόλουθη δαπάνη, έως και την Πέμπτη 27 Απριλίου 2017, 10.00 π.μ.
30/03/2017

Προμήθεια ειδών καθαριότητας

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων» Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για […]