16/07/2013

Νέα υποβολή αιτήσεων ΣΟΧ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ           […]
15/07/2013

Διακοπή υποβολής αιτήσεων ΣΟΧ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Αναρτητέα στο διαύγεια ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ           […]
26/05/2011

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

                   ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Έχοντας υπ' όψη : 1. Το άρθρο 163 του Ν.3584/2007 2. Την εγκύκλιο αρ. 55 με αρ. 74802/29-12-20 […]
08/08/2008

Αποτελέσματα

08/08/2008

Μερικής Απασχόλησης

08/08/2008

Εποχιακό

08/08/2008

Μόνιμο

08/08/2008

Δραστηριότητες