Έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 16η έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α σήμερα 11/08/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στo παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

1.      Έγκριση παραχώρησης του ανοικτού Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Νάξου και του γηπέδου «Γιάγκου Γρατσία».

Η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα διότι η παραχώρηση του ανοικτού ΔΑΚ Νάξου πρόκειται για σήμερα.

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Μαρούλης

 

Σχόλια are closed.