ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                          Νάξος, 23/08/2017

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                              Αρ. Πρ.: 17290

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδικας: 84300

Πληροφορίες : M. Ζαζάνη

Τηλέφωνο: 2285360155

FAX: 22850-23570

Προς:

Νίκο Τρανούδη

Καφέ-Εστιατόριο «Τζώννης»
«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για την ακόλουθη δαπάνη, έως και την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017, 10.00 π.μ.:

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ στους εισηγητές και συμμετέχοντες στην Επιστημονική  ημερίδα με θέμα : «Η Ιερά Μονή Αγίου Ελευθερίου Σαγκρίου Νάξου και η προσφορά της Εκκλησίας στην παιδεία – ιδιαίτερα στη Νάξο – κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας»

ΚΑ: 00-6433, Αριθμός Συμμετεχόντων: 47

Το μενού θα περιλαμβάνει ορεκτικά, σαλάτες, κυρίως πιάτο, επιδόρπιο, ποτά (νερό-αναψυκτικά)

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Παράλληλα θα κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα:

1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου

2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ

3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

 

Ο Δήμαρχος καα,

Δημήτριος Λιανός

Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.