Καλείστε στην με α/α 13η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία
διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 25/07/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, για συζήτηση και
λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για προμήθειες και υπηρεσίες που αφορούν στην
  εύρυθμη λειτουργία του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., από τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου
  οικονομικού έτους 2017.
 2. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων καλοκαιρινών εκδηλώσεων του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.,
  από τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2017.
 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2017.
 4. Αποδέσμευση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους
  2017.
 5. Έγκριση μελέτης και ανάληψης δαπάνης για την διενέργεια της προμήθειας ειδών
  παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου για τον 1ο και 2ο Παιδικό Σταθμό Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και προμήθεια γάλακτος για τους υπαλλήλους του
  ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. οικ. έτους 2017.
 6. Έγκριση διενέργειας ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την
  «Προμήθεια τεχνητού χλοοτάπητα για το γήπεδο Γιάγκος Γρατσίας Δ.Κ. Φιλωτίου», έγκριση
  δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης, και κατάρτιση όρων διακήρυξης.
 7. Ορισμός διατάκτη.
 8. Διαγραφή οφειλών χρηματικού καταλόγου.

Ο Πρόεδρος
Μιχαήλ Μαρούλης

Σχόλια are closed.