ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 11 Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση πρακτικού πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Δ.Κ. Κουφονησίου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στη θέση «Πορί».
  2. Ανάθεση για τη λήψη αναγκαίων διοικητικών και δικαστικών ενεργειών, για την υπεράσπιση του Δήμου σε θέματα απρόσκοπτης λειτουργίας των ΒΙΟ.ΚΑ και λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεών του, σε εξειδικευμένο νομικό γραφείο.
  1. Εισήγηση προς Δ.Σ. Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
  2. Εισήγηση προς Δ.Σ. Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου.

                                                                         Ο Δήμαρχος

         & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

        Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.