ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Πρόσκληση του δημοτικού συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σε τακτική συνεδρίαση.

  1. Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
  2. Προς τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
  3. Προς τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Σαγκρίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στις 21 Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ενημέρωση επί του θέματος ανέγερσης Γεωργικής Σχολής στη Νάξο.

Η συνεδρίαση για το ανωτέρω θέμα συγκαλείται κατόπιν αιτήσεως του συνόλου των μελών της

μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, κατά το οριζόμενα στο

άρθρο 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.