ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 11  Ιουλίου  2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για την απασχόληση προσωπικού με νέες συμβάσεις, σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017.
 2. Έγκριση ή μη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων – Δήμου Σύρου Ερμούπολης και Πανεπιστημίου Αιγαίου για την Πράξη «Δράσεις προστασίας και ανάδειξης των περιοχών NATURA και δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των πολιτών».
 3. Λήψη απόφασης περί τρόπου διενέργειας διαγωνισμού της υπηρεσίας: «Λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α. Νάξου».
 4. Λήψη απόφασης περί δωρεάς γερανοφόρου οχήματος από τον Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στον Δήμο Λέσβου.
 5. Λήψη απόφασης για την διάθεση πιστώσεων για την τουριστική προβολή του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 6. Έγκριση ή μη διενέργειας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια ποικίλου εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών».
 7. Έγκριση ή μη διενέργειας προμήθειας βεγγαλικών για τον εορτασμό της τοπικής εορτής του Αγίου Νικοδήμου.
 8. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 9. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 10. Συμπλήρωση – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 120/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την ανόρυξη γεωτρήσεων στην Νάξο.
 11. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 129/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης της εργασίας: «Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Νάξου».
 12. Έγκριση ή μη παράτασης σύμβασης εκμίσθωσης βοσκοτόπων και καλλιεργήσιμης γης στη Τ.Κ. Σαγκρίου.
 13. Λήψη απόφασης για την προέγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης νέων υπό ανέγερση διώροφων κατοικιών, επί φερόμενης ιδιοκτησίας αφών Ιωάννη και Μάριου Τζιώτη, με την ασφαλτοστρωμένη οδό προς Μικρή Βίγλα της Τ.Κ. Σαγκρίου.
 14. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 43/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, του νομικού προσώπου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                        Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.