Προμήθεια  ανταλλακτικών για το ταχυδιυλιστήριο ύδρευσης

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προκειμένου να αναθέσει με απευθείας την Προμήθεια  ανταλλακτικών για το ταχυδιυλιστήριο ύδρευσης του Δήμου   Νάξου & Μικρών Κυκλάδων   »    βάσει της τεχνικής μελέτης   της Δ/νσης Περιβάλλοντος  του Δήμου μας σας καλεί  να εκδηλώσετε  ενδιαφέρον καταθέτοντας Κλειστή σε φάκελο την οικονομική σας προσφορά   στο πρωτόκολλο του Δήμου   έως και την   Τρίτη    1-08-2017   και ώρα 11:00πμ.

Συνημμένα έγγραφα

Σχόλια are closed.