Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προκειμένου να αναθέσει με απευθείας την Προμήθεια  αντλιών –Μοτέρ  ύδρευσης της Δ.Ε.Δρυμαλίας  του Δήμου   Νάξου & Μικρών Κυκλάδων   »    βάσει της τεχνικής μελέτης   της Δ/νσης Περιβάλλοντος  του Δήμου μας σας καλεί  να εκδηλώσετε  ενδιαφέρον καταθέτοντας Κλειστή σε φάκελο την οικονομική σας προσφορά   στο πρωτόκολλο του Δήμου   έως και την   Πέμπτη    27-07-2017   και ώρα 13:00πμ

Συνημμένα έγγραφα

Σχόλια are closed.