Προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλου Η/Μ εξοπλισμού

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ Η/Μ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΑ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ ΚΑΤΑ 100 m3/ΗΜΕΡΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

Σχόλια are closed.