ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                        Νάξος, 31-07-2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                 Αρ. Πρωτ. – Οικ.15662-
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΠΡΟΣ:  Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως ο σχετικός Πίνακας.

KOIN.:Γραφείο Δημάρχου.

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

 

Καλείστε στην με α/α 8η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 04-08-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Αίτηση Μαϊδανού Κωνσταντίνου του Δημητρίου για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου Γεύματος (Ζεστής και Κρύας Κουζίνας) – Αναψυχής»                              που λειτουργεί στον Απόλλωνα Νάξου.
 2. Αίτηση Λαγογιάννη Ιωάννη του Αντωνίου για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Καφενείο – Ψητοπωλείο» που λειτουργεί στη Τ.Κ. Βίβλου Νάξου.
 3. Γνωμοδότηση της Υπηρεσίας μας περί κατασκευής κινητής ράμπας εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ στον οικισμό «Απόλλωνα» της Τ.Κ. Κορωνίδας.
 4. Αίτημα Κυνηγετικού Συλλόγου Νάξου περί βραχυχρόνιας (τριετής) απαγόρευση θήρας στις Ζώνες Εκγύμνασης Σκύλων.
 5. Λήψη εισηγητικής απόφασης, κανονιστικού χαρακτήρα, για τη χορήγηση αδειών βοσκής εντός προστατευόμενων γεωργικών ζωνών της Τ.Κ. Σκαδού, σε εφαρμογή της υπ΄ αριθμό 3/28-11-1983 Απόφασης του Αγρονομικού Συμβουλίου Νάξου.
 6. Συζήτηση αιτήματος του κ. Χάμπα Δημητρίου περί τοποθέτησης τιμοκαταλόγου σε κοινόχρηστο χώρο.

  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

  Εμμανουήλ Πολυκρέτης

(Με σειρά εκλογής)ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

 1. Σέργης Νικόλαος
 2. Παντελιάς Ευάγγελος
 3. Σιδερής Νικόλαος
 4. Τσολάκης Ιωάννης
 5. Σέργης Σταμάτιος
 6. Βασαλάκης Αντώνιος

Σχόλια are closed.