Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

Καλείστε στην με α/α 9η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 22-08-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.         Έγκριση ανάκλησης αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Εμμανουήλ Πολυκρέτης

 

Σχόλια are closed.