Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 08/08/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 15η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 08/08/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στo παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση απολογιστικών στοιχείων του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2016.

 

Ο Πρόεδρος

 

Μιχαήλ Μαρούλης

Σχόλια are closed.