1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/89.
  2. Αίτηση στον Δήμο Νάξου.
  3. Λόγω ιδιαιτερότητας ζητούνται δικαιολογητικά ανάλογα με την περίπτωση.

Σχόλια are closed.