ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΕΚΤΑΚΤΗ –   ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Α)  Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Β) Προς τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου και τον εκπρόσωπο  της Τοπικής Κοινότητας Γαλήνης.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 29 Ιουνίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 10.30 π.μ.  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης για κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την υλοποίηση του έργου: "Χώρος Υγιεινομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α) νήσου Νάξου". 
  2. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Άξονας Προτεραιότητας 4 «Προστασία Εδαφικών Συστημάτων & Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ταμείο συνοχής με κωδικό θεματικής προτεραιότητας: 44 Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων.
  3. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Άξονας Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ταμείο συνοχής με κωδικό θεματικής προτεραιότητας: 40 Ανανεώσιμη Ενέργεια – Ηλιακή.
  4. Έγκριση τεχνικών δεδομένων και έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο "Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου της ποσότητας και ποιότητας πόσιμου νερού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων".

Η συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα όσον αφορά το πρώτο θέμα καθότι αυτό είχε τεθεί ως θέμα ημερήσιας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης της 28/6/2011 η οποία δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί λόγω παράνομης κατάληψης του Δημαρχιακού Μεγάρου και της αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου από πολίτες και καθότι θα πρέπει να ληφθεί άμεσα σχετική απόφαση για το θέμα αυτό προκειμένου για την υλοποίηση του έργου και λόγω του επαπειλούμενου κλεισίματος του μοναδικού υφιστάμενου ΧΑΔΑ στις 30/6/2011 και των επαπειλούμενων προστίμων λόγω μη υπάρξεως ΧΥΤΑ και λειτουργίας ΧΑΔΑ από 1/7/2011.

Όσον αφορά το 2ο 3ο ,4ο , θέματα η συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα προκειμένου για την άμεση  σύνταξη σχετικών τεχνικών δελτίων για τη συμμετοχή του Δήμου στα εν λόγω προγράμματα και την εξασφάλιση των σχετικών πιστώσεων για την υλοποίηση των έργων τα οποία αφορούν αλλά και λόγω των υφισταμένων προθεσμιών σχετικά με την κατάθεση των σχετικών τεχνικών δελτίων.

  Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                                                                 

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.