ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ
ΣΕ  ΕΚΤΑΚΤΗ- ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.
ΠΡΟΣ: Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
και Παρέδρους Δημοτικών   Διαμερισμάτων Δήμου Νάξου.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στις 17 Μαρτίου 2010,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00΄  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση φακέλου έργου και προκήρυξης της μελέτης αναγκαίων έργων  βελτίωσης της ασφάλειας και της λειτουργικότητας λιμένα Νάξου.
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και έγκριση των επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου: «Μελέτη αποκατάστασης καταθλιπτικού αγωγού επεξεργασμένων λυμάτων ΒΙΟ.ΚΑ. Δήμου Νάξου».
Η συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα: α) λόγω της εγκυκλίου 7 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων  Έργων, σχετικά με την αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2010, σχετικά  1ο θέμα και β) λόγω της αύξησης του συντελεστή Φ.Π.Α. και της δρομολογημένης ανάγκης άμεσης δημοπράτησης του έργου του 2ου θέματος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού    Συμβουλίου
Γεώργιος Καραμανής. 

Σχόλια are closed.