ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΣΕ  ΕΚΤΑΚΤΗ- ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.
ΠΡΟΣ:
Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους και Παρέδρους Δημοτικών   Διαμερισμάτων Δήμου Νάξου.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στις 22 Μαΐου 2009,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00  με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Παρουσίαση  τεχνικών προσφορών του ανοιχτού διαγωνισμού «Προμήθεια παραγωγής και αναμετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων για την τουριστική προβολή του Δήμου Νάξου στο εσωτερικό», και λήψη απόφασης επί του πρακτικού βαθμολόγησης του ανωτέρω διαγωνισμού.

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού    Συμβουλίου

Γεώργιος Καραμανής. 

Σχόλια are closed.