Έξοδα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Νάξος 22/6/2020

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                    Αρ. πρωτ.9758

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

Προς:  Ε.Ε.Π.Φ

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για  Έξοδα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για: έξοδα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία  με ενδεικτικό προϋπολογισμό  1.290,00 €  από Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 έως και 26 Ιουνίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

1. Υπεύθυνη Δήλωση  την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.

2.Ασφαλιστική ενημερότητα

3. Φορολογική ενημερότητα

 

Η Προϊστάμενη Δ/νσης Τ.Ο.Α.

Παναγιώτα Αγγελή

Σχόλια are closed.