ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Αρ. πρωτ. 6804/10-5-2021

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Προς:  Ε.Ε.Π.Φ

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για      Έξοδα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για: έξοδα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία  με ενδεικτικό προϋπολογισμό  1.290,00   από Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 έως και Παρασκευή 14 Μαΐου 2021

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

 

Η Προϊστάμενη Δ/νσης Τ.Ο.Α.

Παναγιώτα Αγγελή

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 

Σχόλια are closed.