ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Νάξος, 23 Αυγούστου 2021

Θέμα: Έργα ύψους 14 εκ. ευρώ στο Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης

Έργα συνολικού προϋπολογισμού 14 εκ. ευρώ υποβλήθηκαν από τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για χρηματοδότηση στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης». Ήδη, σε δύο από τα εγκεκριμένα έργα έχει εγκατασταθεί ο εργολάβος, ενώ μετά την αξιολόγηση της Πρόσκλησης ΑΤ03, στο «Αντώνης Τρίτσης» εντάχθηκε και το έργο “Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας στις υποδομές πόσιμου νερού και αποχέτευσης», συνολικού προϋπολογισμού 3.707.352,00 €.
Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει:
 Την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία νέων πινάκων ισχύος για τις Γεωτρήσεις και τα Αντλιοστάσια ύδρευσης και αποχέτευσης
 Την προμήθεια, την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία αναλυτών ενέργειας και Λογισμικού Ενεργειακής Βελτιστοποίησης λειτουργίας
 Την αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων αντλητικών συγκροτημάτων, με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης
 Την ενσωμάτωση του εξοπλισμού στο Κεντρικό Σύστημα Τηλεελέγχου Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών Εγκαταστάσεων Ύδρευσης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
Με το προτεινόμενο έργο θα γίνουν παρεμβάσεις σε 51 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ), προκειμένου να καταμετρούν συνεχώς και σε πραγματικό χρόνο την καταναλισκόμενη ενέργεια, την πίεση και την παροχή στους κύριους τροφοδοτικούς αγωγούς. Τα δεδομένα αυτά θα αποστέλλονται στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ), όπου θα επεξεργάζονται κατάλληλα.
Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στο σύστημα ελέγχου του δικτύου ύδρευσης ολοκληρώνουν και βελτιώνουν τις υφιστάμενες υποδομές υδροδότησης, μέσω επιλεγμένων λειτουργιών αυτοματοποίησης, τηλεεποπτείας και τηλεχειρισμού οι οποίες προσφέρουν αποτελεσματικότερη διαχείριση και εκμετάλλευση του δικτύου ύδρευσης. Το λογισμικό ενεργειακής προσομοίωσης και βελτιστοποίησης θα αποτελεί ένα εργαλείο για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης επιλεγμένης μονάδας ή ομάδων ηλεκτρολογικού/ μηχανολογικού εξοπλισμού (π.χ. αντλίες σε γεωτρήσεις ή δεξαμενές).

Σχόλια are closed.