ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
E-mail: pressnaxoy@gmail.com
 Νάξος, 4/12/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Αιτήσεις για βοσκοτόπια

Η Δημοτική Ενότητα Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων καλεί τους δημότες – κτηνοτρόφους της όπως προσέλθουν στο δημοτικό Κατάστημα Δρυμαλίας ή στις κατά τόπους Κοινότητες, για να υποβάλουν αιτήσεις για χρήση κοινοτικών βοσκοτόπων για το έτος 2014.
Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι από 9/12/2013 έως και 18/12/2013. Εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης υπόκειται σε πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3033/54 άρθρο 57 και 4260/1962 άρθρο 32.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 22853-60314 (αρμόδια υπάλληλος: Κατερίνα Σακελλαρίου)
 

Ο Αντιδήμαρχος
Αντώνιος Μανιός

Σχόλια are closed.