ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  Νάξος, 24/02/2023

Θέμα: Αιτήσεις για την εγγραφή στο Κ.Α.Π.Η. έτους 2023.

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων λειτουργεί το «Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων «ΚΑΠΗ», στο οποίο μπορούν να εγγράφονται ως μέλη, ανεξαρτήτως καταγωγής ή οποιασδήποτε άλλης διάκρισης, άνδρες και γυναίκες, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Να είναι μόνιμοι κάτοικοι και δημότες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
2. Να έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους.
3. Άτομα νεότερης ηλικίας μπορούν να εγγράφονται ως μέλη του Κ.Α.Π.Η., εφόσον
α) ο/η σύζυγός/σύντροφός τους είναι ήδη μέλος του Κ.Α.Π.Η.
β) έχουν συνταξιοδοτηθεί με σύνταξη γήρατος ή χηρείας.
γ) για ειδικούς λόγους διαπιστώνεται ότι χρήζουν προστασίας και στήριξης.
4. Να έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης από τον Covid-19 σε ισχύ σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ23983/29-04-2022 (ΦΕΚ 2137/30-04-2022 τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εγγραφούν, καλούνται να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 28-02-2023 έως 31-03-2023, 08:30 π.μ. – 13:30 μ.μ. στο γραφείο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (δίπλα στο βενζινάδικο Revoil- Φυκάς).

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
1. Καταβολή ετήσιας συνδρομής ύψους πέντε ευρώ (5,00€)
2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
3. Αποδεικτικό στοιχείο μόνιμης κατοικίας (ενδεικτικά: βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή εκκαθαριστικό εφορίας στο οποίο αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας ή λογαριασμός ΔΕΚΟ).
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για άτομα νεότερα των 55 ετών, εφόσον ο/η σύζυγός τους είναι εγγεγραμμένο μέλος του ΚΑΠΗ)
5. Απόφαση χορήγησης σύνταξης γήρατος ή χηρείας (για άτομα νεότερα των 55 ετών).
6. Πιστοποιητικό Εμβολιασμού ή πιστοποιητικό ή ανάρρωσης από τον Covid-19 σε ισχύ σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ23983/29-04-2022 (ΦΕΚ 2137/30-04-2022 τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο της Κοινωφελούς Επιχείρησης στο τηλέφωνο 22850-24259.

Ο Πρόεδρος

ΣΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Σχόλια are closed.