ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                      Νάξος, 13/5/2022

Θέμα: Αιτήσεις για την εγγραφή στο Κ.Α.Π.Η.

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων λειτουργεί το «Κέντρο Ανοιχτής Περίθαλψης Ηλικιωμένων «ΚΑΠΗ», στο οποίο μπορούν να εγγράφονται ως μέλη, ανεξαρτήτως καταγωγής ή οποιασδήποτε άλλης διάκρισης, άνδρες και γυναίκες, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Να είναι μόνιμοι κάτοικοι και δημότες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
2. Να έχουν συμπληρώσει το 57ο έτος της ηλικίας τους.
3. Άτομα νεότερης ηλικίας μπορούν να εγγράφονται ως μέλη του Κ.Α.Π.Η., εφόσον
α) ο/η σύζυγός/σύντροφός τους είναι ήδη μέλος του Κ.Α.Π.Η.
β) έχουν συνταξιοδοτηθεί με σύνταξη γήρατος ή χηρείας.
γ) για ειδικούς λόγους διαπιστώνεται ότι χρήζουν προστασίας και στήριξης.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να γραφτούν καλούνται να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 16-05-2022 έως 31-05-2022, 08:30.μ. – 14:30π.μ. στο γραφείο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (δίπλα στο βενζινάδικο του Φυκά).

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
1. Καταβολή ετήσιας συνδρομής ύψους πέντε ευρώ (5,00€)
2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
3. Αποδεικτικό στοιχείο μόνιμης κατοικίας (ενδεικτικά: βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή εκκαθαριστικό εφορίας στο οποίο αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας ή λογαριασμός ΔΕΚΟ).
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για άτομα νεότερα των 57 ετών, εφόσον ο/η σύζυγός τους είναι εγγεγραμμένο μέλος του ΚΑΠΗ)
5. Απόφαση χορήγησης σύνταξης γήρατος ή χηρείας (για άτομα νεότερα των 57 ετών).
6. Πιστοποιητικό Εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ23983/29-04-2022(ΦΕΚ 2137/30-04-2022 τεύχος Β)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο της Κοινωφελούς Επιχείρησης στο τηλέφωνο 22850-24259.

Ο Πρόεδρος

ΣΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σχόλια are closed.