Ακύρωση διαγωνισμού :«Προμήθεια Υλικών Συντήρησης και Επισκευής Δικτύων Ηλεκτροφωτισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Νάξος,  28 Ιουλίου  2016
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ &                                          Αριθ πρωτ: 12605
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                   
Πληροφορίες:    Μ. Τριαντάφυλλος  Γ. Μανδηλαράς 
Τηλέφωνο: 22853-60126 -153 
FAX:22850-23570
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο  
              
ΘΕΜΑ :  Ακύρωση  διαγωνισμού  :«Προμήθεια Υλικών Συντήρησης και Επισκευής Δικτύων Ηλεκτροφωτισμού  »   
Έχοντας υπόψη την 131/2016 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής η οποία θα αναρτηθεί στο Διαύγεια για τον πρόχειρο Διαγωνισμό «Προμήθεια Υλικών Συντήρησης και Επισκευής Δικτύων Ηλεκτροφωτισμού  »    της προσεχούς  Τρίτης 2-08-2016 
σας ενημερώνουμε ότι ακυρώνετε   
Η  ημερομηνία του  νέου διαγωνισμού θα καθορισθεί με νέα απόφαση της οικονομικής επιτροπής .
Σε περίπτωση άφιξης  προσφορών  που αφορούν τον ακυρωμένο διαγωνισμό θα επιστραφούν πίσω σφραγισμένοι κλειστοί .
 Ο Αντιδήμαρχος 
Ανεβλαβής Αργύριος .

Σχόλια are closed.