Νάξος, 23/07/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, πρόκειται να αναθέσει απ ευθείας , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06,άρθρο 209,  την παρακάτω μελέτη :
o    «Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την ολοκλήρωση του έργου του γηπέδου Δ.Κ. Απειράνθου» (ποσό προεκτιμούμενης αμοιβής 2.681,57€ πλέον ΦΠΑ)
1.    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες σχετικά με την μελέτη, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 9:00π.μ. έως 14:00μ.μ., να τηλεφωνούν στο 2285360116, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Πανταζίδης Δημήτριος FAX επικοινωνίας 2285023570.
2.    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων την Πέμπτη 26-7-2012 και ώρα 14:00μ.μ,  στο γραφείο του αντιδημάρχου κ. Τοτόμη Πρωτονοτάριου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσδιορισμού αναδόχου.
3.    Για την ανάθεση γίνονται δεκτοί μελετητικά γραφεία ή ιδιώτες μελετητές, κατηγορίας  6(μελέτες αρχιτεκτονικών) ή  κατηγορίας 9(μελέτες Η/Μ),  με Α΄ ή Β΄ τάξης πτυχίο.
4.    6. Η μελέτη χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων . Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
5.    Η απ ευθείας ανάθεση θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α.

Πρωτονοτάριος Τοτόμης
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.