Νάξος, 23/07/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, πρόκειται να αναθέσει απ ευθείας τη μελέτη «Μελέτη στατικής και αντισεισμικής επάρκειας υφιστάμενων σχολικών κτιρίων Τ.Κ. Βίβλου» (ποσό προεκτιμούμενης αμοιβής 3770,00€), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06,άρθρο 209.
2. Από την Τεχνική Υπηρεσία διατίθεται α)τα αρχιτεκτονικά σχέδια των κτιρίων, β)έντυπο περιγραφής διαδικασίας μελέτης, γ)έκθεση αυτοψίας 2011 μηχανικών της Υπηρεσίας.
Ο  ανάδοχος θα πρέπει να εκπονήσει μελέτη στατικής και αντισεισμικής επάρκειας του κτιρίου, η οποία θα υποδείξει την σκοπιμότητα των ενεργειών αποκατάστασης των υπαρχόντων φερόντων στοιχείων του κτιρίου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή συνόλου των ελέγχων , των γενικών σχεδίων αποτύπωσης και κατασκευαστικών του φέροντος οργανισμού, των γενικών κατασκευαστικών στοιχείων καθώς και των λεπτομερειών σε όσα μέλη κριθεί απαραίτητο .
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες σχετικά με την μελέτη, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 9:00π.μ. έως 14:00μ.μ., να τηλεφωνούν στο 2285360128, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Μαργαρίτη Σταματία. FAX επικοινωνίας 2285023570.
4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων την Πέμπτη 26-7-2012 και ώρα 14:00μ.μ,  στο γραφείο του αντιδημάρχου κ. Τοτόμη Πρωτονοτάριου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσδιορισμού αναδόχου.
5. Για την ανάθεση γίνονται δεκτοί μελετητές κατηγορίας 8 (Στατικές μελέτες), με Α ή Β τάξης πτυχίο.
6. Η μελέτη χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων . Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
5. Η απ ευθείας ανάθεση θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α.

Τοτόμης Πρωτονοτάριος
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.