Νάξος, 20/07/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
1. Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, πρόκειται να αναθέσει απ ευθείας τη μελέτη «Εκπόνηση μελέτης στατικής και  αντισεισμικής επάρκειας για το ισόγειο κτίριο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06,άρθρο 209.
2. Από την Τεχνική Υπηρεσία διατίθεται α)τα αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου, β)έντυπο περιγραφής διαδικασίας μελέτης, γ)έκθεση αυτοψίας 2011 μηχανικών της Υπηρεσίας.
Ο  ανάδοχος θα πρέπει να εκπονήσει μελέτη στατικής και αντισεισμικής επάρκειας του κτιρίου, η οποία θα υποδείξει την σκοπιμότητα των ενεργειών αποκατάστασης των υπαρχόντων φερόντων στοιχείων του κτιρίου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή συνόλου των ελέγχων , των γενικών σχεδίων αποτύπωσης και κατασκευαστικών του φέροντος οργανισμού, των γενικών κατασκευαστικών στοιχείων καθώς και των λεπτομερειών σε όσα μέλη κριθεί απαραίτητο .
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες σχετικά με την μελέτη, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 9:00π.μ. έως 14:00μ.μ., να τηλεφωνούν στο 2285360128, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Μαργαρίτη Σταματία. FAX επικοινωνίας 2285023570.
4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων την Πέμπτη 26-7-2012 και ώρα 14:00μ.μ,  στο γραφείο του αντιδημάρχου κ. Τοτόμη Πρωτονοτάριου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσδιορισμού αναδόχου.
5. Για την ανάθεση γίνονται δεκτοί μελετητές κατηγορίας 8 (Στατικές μελέτες), με Α ή Β τάξης πτυχίο.
6. Η μελέτη χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων . Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7. Η απ ευθείας ανάθεση θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α.

Τοτόμης Πρωτονοτάριος
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.