Νάξος, 20/07/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, πρόκειται να αναθέσει απ ευθείας , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06,άρθρο 209, τις παρακάτω μελέτες :
o    «Αρχιτεκτονική μελέτη προσθήκης δύο αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Μελάνων και τευχών δημοπράτησης» (ποσό προεκτιμούμενης αμοιβής 7500,00€ πλέον ΦΠΑ)
o    «Στατική και αντισεισμική μελέτη προσθήκης δύο αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Μελάνων και τευχών δημοπράτησης» (ποσό προεκτιμούμενης αμοιβής 3770,00€ πλέον ΦΠΑ)
o    «Μελέτη Η/Μ και μελέτη ΚΕΝΑΚ προσθήκης δύο αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Μελάνων και τευχών δημοπράτησης» (ποσό προεκτιμούμενης αμοιβής 3770,00€ πλέον ΦΠΑ)

1.    Οι μελέτες αφορούν την κατασκευή προσθήκης ορόφου και προσθήκης κατ επέκταση  κτιρίου προς το δυτικό όριο του  Δημοτικού Σχολείου Μελάνων , που θα περιλαμβάνει δύο νέες αίθουσες διδασκαλίας, ισόγειο Η/Χ, και κλιμακοστάσιο , διαστάσεων 150,00Μ2 .
2.    Από την Τεχνική Υπηρεσία διατίθεται α)το τοπογραφικό διάγραμμα του σχολείου.
3.    Αναγκαία απαίτηση είναι οι ανωτέρω απαιτούμενες κατηγορίες αναδόχων μελετητών να δεχθούν να συνεργασθούν μεταξύ τους και να ορίσουν, έναν από αυτούς , υπεύθυνο συντονιστή για την διεκπεραίωση της πολεοδομικής άδειας και την σύνταξη κοινών  τευχών δημοπράτησης.
4.    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες σχετικά με την μελέτη, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 9:00π.μ. έως 14:00μ.μ., να τηλεφωνούν στο 2285360128, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Μαργαρίτη Σταματία. FAX επικοινωνίας 2285023570.
5.    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων την Πέμπτη 26-7-2012 και ώρα 14:00μ.μ,  στο γραφείο του αντιδημάρχου κ. Τοτόμη Πρωτονοτάριου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσδιορισμού αναδόχου.
6.    Για την ανάθεση γίνονται δεκτοί μελετητικά γραφεία ή ιδιώτες μελετητές, κατηγορίας  6(Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων), κατηγορίας 8(στατικές μελέτες) και κατηγορίας 9(μελέτες ηλεκτρολογικές -μηχανολογικές) με Α΄ ή Β΄ τάξης πτυχίο.
7.    6. Η μελέτη χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων . Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
8.    Η απ ευθείας ανάθεση θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.α.α.

Τοτόμης Πρωτονοτάριος
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.